LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 14 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Email: vanphongcongdoantphcm@gmail.com
Điện thoại: (028) 3829 7716 - 3829 0845      Fax: (028) 3824 3787

HỘI THI CÁN BỘ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT GIỎI

HỘI THI CÁN BỘ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT GIỎI